ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ ตน.เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น

30 มกราคม 2561

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น